Tổng đài hỗ trợ

Máy chủ Linh Bá

          (Open: 26-11-2016)

 • Game võ lâm truyền kỳ phiên bản Công Thành Chiến hay nhất, miễn phí vật phẩm trong game, miễn phí giờ chơi, sống lại ký ức về một trận Công Thành oanh liệt.

  Mở cửa ngày:26-09-2016

  Đăng ký Tài khoản

Máy chủ Linh Thủy

          (Open: 10-09-2016)

 • Game võ lâm truyền kỳ phiên bản Công Thành Chiến hay nhất, miễn phí vật phẩm trong game, miễn phí giờ chơi, sống lại ký ức về một trận Công Thành oanh liệt.

  Mở cửa ngày:10-09-2016

  Đăng ký Tài khoản

Máy chủ TS + LS

          (Open: 16-04-2016)

 • Game võ lâm truyền kỳ phiên bản Công Thành Chiến hay nhất, miễn phí vật phẩm trong game, miễn phí giờ chơi, sống lại ký ức về một trận Công Thành oanh liệt.

  Mở cửa ngày:16-04-2016

  Đăng ký Tài khoản